ร่าง CoE เพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย Azeri เกี่ยวกับเสรีภาพในการศรัทธาทางศาสนา

เวลา:2019-09-08
author:席飞嶂

คณะที่ปรึกษาของสภายุโรปในประเด็นด้านรัฐธรรมนูญจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายของอาเซอร์ไบจานเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา

คณะกรรมาธิการเวนิสได้รับเชิญให้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Shahin Aliyev หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายของประธานาธิบดีและเพื่อตรวจสอบเพื่อรับความเห็นร่วมร่างร่างความเห็นร่วมโดยคณะกรรมาธิการเวนิสและ OSCE / ODIHR

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิขั้นพื้นฐานจะตรวจสอบร่างความคิดเห็นในการประชุมวันที่ 11 ตุลาคม

หมวดหมู่ข่าว