โรงแรมได้รับการรับรองเชิงนิเวศ

เวลา:2019-10-29
author:晁芏

การปรับปรุงใหม่ be.HOTEL ได้รับการรับรองเชิงนิเวศน์จาก Gavin Gulia และ Paul Bugeja ประธานและซีอีโอของ Malta Tourism Authority ตามลำดับ

โรงแรมจะต้องปฏิบัติตามระบอบการปกครองที่เข้มงวดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เช่นการจัดการความยั่งยืนการจัดการขยะการควบคุมสารเคมีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้แหล่งพลังงานทางเลือก

โรงแรมมุ่งมั่นที่จะใช้การดำเนินงานสีเขียวดังกล่าวซึ่งในเวลาเดียวกันลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผ่านการใช้พลังงานและน้ำลดลงลดของเสียและดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สถานที่ที่พวกเขาเยี่ยมชม