ราคาน้ำมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงสิ้นเดือนกันยายน

เวลา:2019-11-01
author:禹凶蝮

ราคาน้ำมันจะยังคงเท่าเดิมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน Enemed กล่าวในวันนี้

ราคามีดังนี้:

สินค้า

ราคาขายปลีก

กรกฎาคม 2016 (ยูโร / ลิตร)

ดีเซล

€ 1.16

น้ำมันไร้สารตะกั่ว

€ 1.28

E กำลัง

€ 1.43

ก๊าด

€ 1.16

Gasoil เพื่อให้ความร้อน

€ 1

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดีเซลลดลง 6c ในขณะที่น้ำมันเบนซินลดลง 4 c