อินทรีได้รับการฝึกฝนให้จับโดรน

เวลา:2019-11-08
author:习佶僖

เห็นนกอินทรีร่อนตรงไปที่เสียงหึ่งๆก่อนที่จะจับมันแล้วลากไปที่พื้นดินในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรูปเอกสารแจกนี้เผยแพร่โดยตำรวจเนเธอร์แลนด์

ตำรวจดัตช์ทำให้งงว่าจะกำจัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยสาธารณะกำลังทดสอบวิธีที่จะทำให้งานสำเร็จในบัดดล: กับนกอินทรีที่ได้รับการฝึกฝน