AZERNEWS ปล่อยปัญหาการพิมพ์อื่น

เวลา:2019-06-22
author:乐弱徨

ฉบับพิมพ์ใหม่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของ AZERNEWS เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม

ฉบับใหม่นี้มีบทความเกี่ยวกับการแข่งขันยิมนาสติกแบบเปิดในบากูการประมูลใหม่ของคาซัคสถานเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO เติร์กเมนิสถานใกล้กับยุโรปรวมถึงนิทรรศการ Leyla Aliyeva และ Stephen Webster ที่ศูนย์ Heydar Aliyev และอื่น ๆ

AZERNEWS เป็นสมาชิกสมทบของสมาคมหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวโลก (WAN-IFRA)

หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีอยู่ที่ www.azernews.az

ข่าวที่เกี่ยวข้อง